Publicacions

Separates (cliqueu aquí per a consultar-les)


Bibliografia completa per ordre cronològic


Nuet Badia, Josep, 1970. Els pous de neu del Montseny. Muntanya (CEC), 650: 75-86. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1971. Els lleures. Muntanya (CEC), 653: 190-193. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1972. Descoberta del paisatge vegetal. 1r Curs de monitors de jovent, CEC: 9-24. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1973. Algunes flors observades a la Renclusa. Muntanya (CEC), 665: 262-269. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1974. Els incendis forestals. Cavall Fort, 282: 6-7 i 18. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1974. Notes sobre els molins fariners de la vall de Llémena. Muntanya (CEC), 673: 110-123. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1975. Els incendis forestals, un flagell modern. Muntanya (CEC), 680: 427-438. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1976. Contribució al coneixement de la flora dels Bufadors de Babí (Ripollès). Muntanya (CEC), 685: 132-141. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1977. Els molins fariners. Cavall Fort, 351-352: 20-21. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & al. 1977. Itinerari de la Natura: Torrent de la font del Rector i les Fatjones. Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS). Sant Just Desvern.
Nuet Badia, Josep, 1978. Addicions a la flora dels Bufadors de Bebí (Ripollès). Muntanya (CEC), 698: 176-177. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1978. L'energia nuclear: Una garantia per a mantenir el galopant consumisme energètic? [nota prèvia]. Muntanya (CEC), 699: 201. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1978. El coneixement i l'ús casolà de les plantes. Cavall Fort, 381: 6-7. Barcelona.
Rosell, A. & Nuet Badia, Josep, 1979. Notes biogeogràfiques sobre les abelleres catalanes. Muntanya (CEC), 705: 489-497. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1979. La coneixença casolana de les plantes. Cavall Fort, 29: 14-15. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1980. Nota biogeogràfica sobre l'omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris) a la comarca d'Anoia. Notes de Geografia Física, 3: 3-7. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1980. Addicions a la flora de Bages. Acta Grup Autònom de Manresa, Institució Catalana d'Història Natural, 2: 85-86. Manresa.
Nuet Badia, Josep, & Jané, Albert, 1980. Deu arbres principals. Cavall Fort, 441-442: 20-29. Barcelona.
Nuet Badia, J. 1981. Estudi sobre l'àrea de dispersió de l'avet (Abies alba Miller) a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 46 (Sec. Bot., 4): 117-127. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1981. Notes florístiques sobre la muntanya dels Mollons (Anoia). Collectanea Botanica, 12: 139-146. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1981. Una excursió pel Collserola nevat. Avui, 1463: 21. Barcelona.
Panareda, Josep M., Rosell, Alexis & Nuet Badia, Josep, 1981. Una mullera amb esfagnes al Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 46 (Sec. Bot., 4): 147-154. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1981. Cartografia corològica de la vegetació. Notes de Geografia Física, 4: 3-16. Barcelona.
Panareda, Josep M., Nuet Badia, Josep, & Rosell, Alexis, 1981. Notes sobre la flora de la terra baixa catalana. Collectanea Botanica, 12: 147-152. Barcelona.
Bolòs Masclans, Jordi & Nuet Badia, Josep, 1983. Els molins fariners. Ketres editora. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1983. Reflexions sobre la nostra relació amb la natura. Serra d'Or, 291: 44-49. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1983. La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km de costat: plantejament i primers resultats. Collectanea Botanica, 14: 489-499. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1983. La vegetació de la muntanya dels Mollons, a la comarca d'Anoia. Miscel·lanea Aqualatensia, 3: 15-52. Igualada.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home. Quaderns de la Selva, 1: 43-54. Santa Coloma de Farners.
Nuet Badia, Josep, 1984. La travessa dels Pre-pirineus, una travessa amb futur. Butlletí de la SEAS, 132: 13-16. Sant Just Desvern.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. La costa, una cinta de fragilitat. Serra d'Or, 298-299: 17-19. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1984. Mapa de vegetació de la muntanya dels Mollons (Anoia). Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona, 8: 9 pàgs. + 1 mapa. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1984. La Calma del Montseny. Serra d'Or, 302: 15-17. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1984. Notes sobre la flora dels Pirineus i dels Pre-pirineus catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 51 (Sec. Bot., 5): 109-116. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. Un crit d'alerta: la vall de Santa Fe del Montseny. Serra d'Or, 297: 11-15. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1985. Garraf, fins quan li tocarà de rebre. Serra d'Or, 310-311: 17-21. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. L'estany de Banyoles, un paisatge insubstituïble. Serra d'Or, 315: 61-69. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. Les inundacions, sorpreses evitables? Serra d'Or, 306: 13-18. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. Sant Llorenç del Munt i l'Obac, parc natural? Serra d'Or, 307: 47-55. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1985. Dues plantes dels Pre-pirineus. Collectanea Botanica, 16(1): 236-237. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. El delta del Llobregat. Serra d'Or, 314: 19-23. Barcelona.
Bolòs, Oriol de, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1986. Flora vascular del Montseny [in Catàlegs de flora i fauna, 1: 41-92]. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Els mapes, una eina per a tothom. Serra d'Or, 322-323: 35-39. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Cabrera i Aiats, un món a banda. Serra d'Or, 319: 57-65.Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Les castanyedes al Montseny. Ausa, (12)116: 65-78. Vic.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Atles de Catalunya i d'Andorra. Editorial Cruïlla/Ediciones SM, 36 pàgs. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Què fem amb els boscos cremats? Serra d'Or, 324: 11-18. Barcelona.
Bolòs, Oriol de, Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. L'estudi de la flora de les plantes vasculars del Montseny. Jornades de Recerca Naturalista al Montseny: 27-28. Diputació de Barcelona. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1987. Flòrula vascular de la muntanya dels Mollons (La Pobla de Claramunt, Anoia). Fundació Salvador Vives i Casajuana, vol. 98, 192 pàgs. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. Retrat i defensa del Matagalls. Serra d'Or, 331: 49-55. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1987. Ramon Pujol i les flors de muntanya. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Sanz, Hilari. 1987. Ramon Pujol i Alsina. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. La geografia [in Cardona, D. & al., Sant Just Desvern, un paisatge i una història: 11-44]. Col·lecció Abat Oliva, 57. Ajuntament de Sant Just Desvern i Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. La terra que perdem. Serra d'Or, 334: 9-15. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1987. Oliana, una porta del Pre-pirineu. Serra d'Or, 338: 58-65. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1987. Observacions sobre els efectes dels incendis en la vegetació xerofítica de la comarca d'Anoia. Igualada, 3297: 26-27. Igualada.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1988. Notes florístiques i corològiques, 179-212. Collectanea Botanica, 17(2): 290-293. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1988. Amaranthus lividus L. subsp. polygonoides (Moq.) Probst, nou tàxon per a la flora de Catalunya. Collectanea Botanica, 17(2): 309-310. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1989. Els avets de Vallfornès (Montseny, Vallès Oriental). XXXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Granollers 1987: 199-207. Granollers.
Rosell, Alexis, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1989. Notes sobre la flora del circ d'Ulldeter (Ripollès). XXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Sant Joan de les Abadesses, 1982: 223-230. Sant Joan de les Abadesses.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1989. Cartografia de l'ús del sòl al Montseny: objectius i metodologia. Monografies, 18: 119-121, Diputació de Barcelona. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1990. Materials per a l'estudi botànic del terme de Sant Just Desven. I. Plantejament de l'estudi florístic. Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, 2: 101-111. Sant Just Desvern.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1990. Un llibre excel·lent. [Flora manual dels Països Catalans]. Serra d'Or, 372: 73-74. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1990. Notes florístiques i corològiques, 465-467. Collectanea Botanica, 18: 139. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1990. Noves dades sobre la dispersió i l'ecologia de Galinsoga ciliata (Rafin) S. F. Bleke a Catalunya. Collectanea Botanica, 18: 158-160. Barcelona.
Nuet Badia, Josep,, Panareda, Josep M. & Romo, Àngel M. 1991. Vegetació de Catalunya. Col·lecció Descoberta, 1: 153 pàgs. Eumo Editorial. Vic.
Nuet Badia, Josep, 1991. El 53è Saló Internacional de Fotografia de Muntanya. Muntanya (CEC), 773: 29-30. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1991. El centenari de les Bases de Manresa. Muntanya (CEC), 781: 91-96. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1991. Balanç de vuit anys de presidència. Entrevista a Josep M. Sala. Muntanya (CEC), 784: 224-226. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1991. Bosc endins, llum i ombres. Serra d'Or, 376: 51-58. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1992. La vall de Núria. Col·lecció Guies del CEC, 157 pàgs. Editorial Montblanc-Martín. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1994. El futur del Montseny. Muntanya (CEC), 793: 104. Barcelona.
Bolòs, Oriol de, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. L'estudi de la vegetació de Catalunya, passat, present i futur. Centre Excursionista de Catalunya - Editorial Montblanc-Martín, 141 pàgs. Barcelona.
Híjar, Robert, Andreu, Joan-Bernat & Nuet Badia, Josep, 1994. De la baga a la solana. Fi de curs botànic a la Molina. Muntanya (CEC), 792: 53-55. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. L'excursió de la SIGMA. Una fita històrica de la botànica catalana. Serra d'Or, 412: 52-57. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. Els incendis forestals de l'estiu de 1994. Reflexions i propostes. Muntanya (CEC), 795: 201-207. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1994. Homenatge a Francesc Masclans. Muntanya (CEC), 792: 77-78. Barcelona.
Sanz Gonel, Hilari & Nuet Badia, Josep, 1995. Guia de camp de les orquídies de Catalunya. Editorial Montblanc-Martín, 211 p. Barcelona.

Nuet Badia, Josep, 1995. L'obra científica de Francesc Masclans i Girvés. Discurs pronunciat a l'Ajuntament de Sants en l'homenatge a Francesc Masclans. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1995. L'antic estany de Sils. Serra d'Or, 424: 45-48. Barcelona.
Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1996. La reserva de la biosfera de Menorca. Una oportunitat que cal aprofitar. Serra d'Or, 439-440: 47-49. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. L'antic estany d'Ivars. Una mica d'història. Serra d'Or, 454: 20-23. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1997. El gegant adormit. Puigmal, la muntanya més alta dels Pirineus Orientals. Descobrir Catalunya, 06: 28-34. Barcelona.
Andreu, J.-B. & Nuet Badia, Josep, 1997. Joan Cadevall, botànic de Catalunya. Muntanya (CEC), 814: 235-241. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. Les fagedes de la Vall d'Aran. Serra d'Or, 448: 60-62. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. El mapa de vegetació d'Ulldeter (Ripollès). Muntanya (CEC), 811: 113-117. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Cingles de Tavertet: ascensió al grau del Castell. Descobrir Catalunya, 8: 24-25. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Pel país de la tramuntana: Del Port de la Selva a la cala Taballera. Descobrir Catalunya, 9: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Orquídies, les flors del desig. Descobrir Catalunya, 9: 112-116. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Un mirador del Prepirineu: Santuari de Falgars - roc de la Lluna. Descobrir Catalunya, 10: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Ascensió al Gegant. D'Ulldeter al puig de Bastiments. Descobrir Catalunya, 11: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Un cim entre estanys. De la Bullosa al puig Peric. Descobrir Catalunya, 12: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Dalt la mola del Montsant. D'Albarca a la Mare de Déu de Montsant. Descobrir Catalunya, 13: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Pels boscos del Montnegre. De Sant Martí de Montnegre al turó Gros. Descobrir Catalunya, 14: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. La ruta dels invasors. De Collbató a Sant Jeroni de Montserrat, pel camí dels Francesos. Descobrir Catalunya, 15: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. La font d'inspiració de les Homilies. D'Organyà a Santa Fe d'Organyà. Descobrir Catalunya, 16: 26-27. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Entrevista a Conrad Blanch. Muntanya (CEC), 819: 180-181. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Noves localitats del julivert d'isard. Muntanya (CEC), 815: 15-16. Barcelona.
Nuet Badia, Josep, 1998. Una de les joies de la Ribagorça. Els estanys d'Estanya. Serra d'Or, 468: 57-60. Barcelona.

Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1998. Nova localitat de Salix caprea L. a MontserratButlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 66: 84-85. Barcelona.

Nuet Badia, Josep, 1998. Noves localitats pirinenques de Senecio inaequidens DC. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 66: 85-86. Barcelona.
  Nuet Badia, Josep, 1998. Noves localitats de Xatardia scabra (Lapeyr.) Meissn. als Pirineus axials catalansButlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 66: 86-87. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Ulldeter. Excursions i travessies des del refugi. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 9, 126 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Núria - Puigmal - Cambradase. Guia d'excursions i travessies. Col·lecció Cavall Bernat, 37. Publicacions Abadia de Montserrat, 192 p. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. De Vandellòs a la mola de Genessies. Dalt de les cingleres. Descobrir Catalunya, 17: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. De Sant Llorenç de les Arenes a Sidillà. Caminant per les dunes. Descobrir Catalunya, 18: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. De Lilla al tossal Gros. El mirador de la Conca. Descobrir Catalunya, 19: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. El cim de les alades. Del coll dels Horts al santuari del Fau. Descobrir Catalunya, 20: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. De Llo al turó de Sant Feliu de Castellvell. Un balcó de la Cerdanya. Descobrir Catalunya, 21: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Del refugi d'Ulldeter al pic de la Dona. Resseguint l'ampla carena. Descobrir Catalunya, 22: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Del pla de l'Espinal a les Agudes. La darrera aveteda. Descobrir Catalunya, 23: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. De la collada del Bac al cingle d'Aiats. Collsacabra a vol d'ocell. Descobrir Catalunya, 24: 26-27. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, & Andreu, Joan-Bernat, 1999. El faig al Montnegre. Muntanya (CEC), 821: 25-28. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Excursions des del refugi d'Ulldeter a l'estiu. Muntanya (CEC), 823: 105-108. Barcelona.
   Nuet Badia, Josep, 1999. Del pont de les Perxes al santuari de Cabrera. Enfilant-nos al cingle. inèdit. Barcelona.

   Nuet Badia, Josep, & Morell Fina, Àngels, 1999. Apunts sobre la biodiversitat vegetal del circ d'Ulldeter. Muntanya (CEC), 823: 109-113. Barcelona.
   Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1999. La vegetació del turó dels Garrics. Monografies del Montseny, 14: 123-134. Amics del Montseny. Viladrau.

   Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1999. Unitat espacial de referència en la cartografia corològica de les plantes vasculars del MontsenyMonografies, 27: 165-168. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, (ed.). 2000. La vegetació del Pirineu oriental, deu aspectes. Centre Excursionista de Catalunya, Secció de Geografia i Ciències Naturals, Grup d'estudis botànics Ramon Pujol i Alsina, 96 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. El Moianès. Un altiplà al bell mig del país. Descobrir Catalunya, 28: 130-131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. El Berguedà planer. Al peus de la muntanya. Descobrir Catalunya, 32: 130-131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Campanars rodons. Viatge al patrimoni romànic. Descobrir Catalunya, 34: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Camprodon verd. El paisatge centreeuropeu al Ripollès. Descobrir Catalunya, 34: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Paüls salvatge. El paisatge esglaonat entre muntanyes. Descobrir Catalunya, 35: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. El preludi del fred. Ruta pels boscos grocs. Descobrir Catalunya, 36: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Travessa pel Cabrerès. A peu pel centre del país. Descobrir Catalunya, 37: 132. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Torres de Segre. Entre el regadiu i el desert. Descobrir Catalunya, 37: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. La frontera de l'any mil. Pels castells de l'Altiplà Central. Descobrir Catalunya, 38: 124-125. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2000. Francesc Masclans i Girvés, en el record. Muntanya (CEC), 829: 91-94. Barcelona.
    [Nuet Badia, Josep], 2000. Quinze anys d'excursionisme científic al Centre. Muntanya (CEC), 832: 222. Barcelona.

    Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2000. La vegetació del turó de Collformic (Montseny). Monografies del Montseny, 15: 147-157, Amics del Montseny. Viladrau.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Rutes a peu. 52 itineraris d'accés fàcil des de Barcelona. Edícola-62, SL., 550 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Les moles del Maestrat. De Morella a Ares per Cinctorres. Descobrir Catalunya, 39: 124-125. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. La mola de les cent cares. Una volta al Montsant. Descobrir Catalunya, 40: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Collserola. Una coneguda de vista. Descobrir Catalunya, 40: 130-131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Per la Roca Corbatera. A peu de Cornudella a Ulldemolins. Descobrir Catalunya, 41: 135. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Sureda. Als peus de l'Albera (Catalunya Nord). Descobrir Catalunya, 42: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Flors insòlites al Pirineu. Descobrir Catalunya, 43: 32-42. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Els estanys del Rosselló. De Canet a Leucata. Descobrir Catalunya, 43: 122-123. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Cambradase. Un balcó sobre la Cerdanya. Descobrir Catalunya, 43: 126. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. De Serrat al Balandrau. La talaia de les gorges. Descobrir Catalunya, 44: 131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. La muntanya arrodonida. De Santa Maria de Meià a Sant Mamet. Descobrir Catalunya, 45: 136. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Canillo. La primera parròquia d'Andorra. Descobrir Catalunya, 46: 130-131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. Els castells del Vallespir. L'obra del marquès de Vauban. Descobrir Catalunya, 47: 122-123. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2001. La serra veïna. Des de Barcelona fins a Vista Rica. Descobrir Catalunya, 48: 134. Barcelona.
    Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2001. La vegetació del puig Sacarbassa (Montseny). Monografies del Montseny, 16: 139-147. Amics del Montseny. Viladrau.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Rutes per a l'hivern. Edícola-62, SL., 223 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Rutes per a l'estiu i la tardor. Edícola-62, SL., 221 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, & al. 2002. Rutes per a gent amb canya. Edícola-62, SL., 160 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Sant Feliu de Pallerols. A peu pel santuari de la Salut. Descobrir Catalunya, 49: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. L'escuder del Taga. De Campdevànol a Sant Amanç. Descobrir Catalunya, 49: 130. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. L'obra de Guifré el Pelós. Per la Plana de Vic. Descobrir Catalunya, 50: 144-145. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Llacunes dels Monegres. El paisatge horitzontal. Descobrir Catalunya, 52: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. El carrilet de Flaçà. En cotxe pel Baix Empordà. Descobrir Catalunya, 53: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. El santuari del Tallat. A peu per la Conca de Barberà i l'Urgell. Descobrir Catalunya, 54: 132. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. El Soleràs. Per la Catalunya seca. Descobrir Catalunya, 55: 128-129. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Vers el santuari del Far. A peu pel grau del Goleró. Descobrir Catalunya, 55: 132. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. El Taga. A peu pel mirador de la vall de Ribes. Descobrir Catalunya, 56: 132. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Els castells del Vinalopó. Una ruta per l'arquitectura històrica. Descobrir Catalunya, 57: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Pardines. Excursions pel Ripollès tranquil. Descobrir Catalunya, 58: 130-131. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. Avetoses atlàntiques. Descobrir Catalunya, 59: 110-116. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2002. La Foia de Castalla. El triangle verd del País Valencià. Descobrir Catalunya, 59: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep,, Salvà, M. & Panareda, Josep M. 2002. Cartografia de l'ús del sòl i de la vegetación del sector entre el turó Gros i les Agudes (Montseny, serralada Prelitoral Catalana). Monografies, 33: 163-168. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. El paisatge vegetal del sector granític de la Garriga. Monografies del Montseny, 17: 107-123, Amics del Montseny. Viladrau.
    Panareda, Josep M., Salvà, Montse & Nuet Badia, Josep, 2002. Llegenda per a la cartografia de l'ús del sòl i de la vegetació del territori de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre la Tordera i el Foix. Monografies, 33: 159-166. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Salvà, M., Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. Cartografia de l'ús del sòl i de la vegetació d'Aiguafreda (Montseny, Serralada Prelitoral Catalana). Monografies, 33: 169-174. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Salvà, M., Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. Cartografía de la cobertura, del uso del suelo y de la vegetación a gran escala como documento de base para la gestión de los espacios protegidos. [in Arozena, M. E. & al., La biogeografia: ciéncia geográfica y ciéncia biológica]: 167-179. Universidad de la Laguna. La Laguna.
    Willaert Garcia, L. & Nuet Badia, Josep, 2002. Una probable ruta del tresor càtar de Montsegur al Donasà (1). Muntanya (CEC), 840: 57-63. Barcelona.
    Willaert Garcia, L. & Nuet Badia, Josep, 2002. Una probable ruta del tresor càtar de Montsegur al Donasà (i 2). Muntanya (CEC), 841: 107-116. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Rutes per a gent gran. Edícola-62, SL., 159 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, & al. 2003. Rutes per a gent amb canya II. Edícola-62, SL., 109 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Biar, al peu del castell. Ruta pel País Valencià. Descobrir Catalunya, 60: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Pel Camp de Tarragona. Una ruta pels santuaris marians. Descobrir Catalunya, 61: 126-127. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. L'Osona humida. De Vidrà al castell de Milany. Descobrir Catalunya, 61: 130. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Santuari de l'Argimon. Herba pigotera a la Selva. Descobrir Catalunya, 62: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Al Puig Madrona. A peu des del Papiol. Descobrir Catalunya, 63: 122. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Plana d'Ancosa. El garric a l'Anoia. Descobrir Catalunya, 63: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Serra de Sant Donat. Bufalaga a la Segarra. Descobrir Catalunya, 64: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Rojals. L'eriçó a les Muntanyes de Prades. Descobrir Catalunya, 65: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Roc de Catllaràs. Herba del vent. Descobrir Catalunya, 66: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Les Bulloses. Ranuncle aquàtic a l'Alta Cerdanya. Descobrir Catalunya, 67: fitxa. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. El boix a la serra de Curull. Pels prats i boscúries d'Osona. Descobrir Catalunya, 68: 104-105. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. El grèvol al turó de Morou. Pels camins del Montseny. Descobrir Catalunya, 70: 106-107. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Arboç als turons de Sèllecs. Una passejada ben gustosa pel Maresme. Descobrir Catalunya, 71: 106-107. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2003. Alfombras de colores. Flora pirenaica de alta montaña. El mundo de los Pirineos, 34: 56-63. Bilbao.
    Nuet Badia, Josep, 2003. La vall de Galba (Capcir). Clima i vegetació. Muntanya (CEC), 847: 109-116. Barcelona.

    Nuet Badia, Josep, & Willaert Garcia, L. 2003. D'Estavar a la Cabanassa, seguint les vies romanes de la Cerdanya. Muntanya (CEC), 845: 25-33. Barcelona.

    Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2003. El paisatge vegetal del Rigròs (Montseny). Monografies del Montseny, 18: 83-99. Amics del Montseny. Viladrau.
    Panareda, Josep M., Salvà, M. & Nuet Badia, Josep, 2003. Mapa de vegetació del Parc Natural del Montseny. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, 49 pàgs. + CD. Barcelona.
    Rigol Muxart, Romà & Nuet Badia, Josep, 2003. La vegetació de ribera a Catalunya. Muntanya (CEC), 846: 58-64. Barcelona.
    Morell Fina, Àngels & Nuet Badia, Josep, 2004. Collsacabra. Guia d'excursions. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 19. Publicacions Abadia de Montserrat, 191 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. Lliri de neu a Olot. Caminant per les ribes del Fluvià. Descobrir Catalunya, 72: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. El roure reboll al Baix Camp. Una ruta per les Muntanyes de Prades. Descobrir Catalunya, 74: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. Joliu al Puigsacalm. Descobrir Catalunya, 75: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. El teix a la serra de Cardó. Pel peu de les cingleres ombrívoles. Descobrir Catalunya, 76: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. La ligulària al Capcir. Un racó botànic exclusiu dins els Països Catalans. Descobrir Catalunya, 77: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. La prímula gran al Ripollès. Pels suaus vessants de la serra Cavallera. Descobrir Catalunya, 78: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. La pinassa a l'Alta Segarra. Per turons i valls de l'Altiplà Central. Descobrir Catalunya, 79: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. La bruguerola al Pla d'Aiats. Per les landes dels altiplans osonencs. Descobrir Catalunya, 80: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. Les savines del Montsant. Pels graus de les moles del Priorat. Descobrir Catalunya, 81: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. El galzeran a Sant Llorenç del Munt. Passejant pels alzinars humits de la carena del Pagès. Descobrir Catalunya, 82: 108-109. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. Les boscúries del Montalt. Una passejada pels Tres Turons, al cor del Maresme. Descobrir Catalunya, 82: 110-111. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2004. Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons [nota prèvia]. Muntanya (CEC), 852: 50. Barcelona.
    Panareda, Josep M., Salvà, M. & Nuet Badia, Josep, 2004. Análisis e interpretación de las superfícies de los tipos de vegetación y usos del suelo del Parque Natural del Montseny (Barcelona, Girona). Estudios en Biogeografia, 2004: 107-116. Ed. Aster. Terrassa.
    Nuet Badia, Josep, & Morell Fina, Àngels, 2005. Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae, a la muntanya d’Aiats (Collsacabra)Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 21-33. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep & Panareda, Josep M. 2005. Novetats sobre la flora de Montserrat.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 85-88,. Barcelona.
    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2005. Nota sobre la flora de la Cerdanya: plantes de la bassa de Sanavastre. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 97-102,. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. Els camins del càrritx de Garraf. Ascensió al coster de la Fita. Descobrir Catalunya, 83: 112-113. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. L'albellatge a Collserola. Una excursió pels vessants càlids que miren Barcelona. Descobrir Catalunya, 84: 112-113. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. Herba fetgera a Camprodon. Un passeig tranquil per acomiadar l'hivern. Descobrir Catalunya, 85: 112-113. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. L'argelaga a la Plana de Vic. Grimpada al castell de Torelló. Descobrir Catalunya, 86: 106-107. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. El roure de fulla gran. Passejada per Santa Fe de Montseny. Descobrir Catalunya, 87: 106-107. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. La trincola a Sanaüja. Descobrir Catalunya, 88: . Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. El vern a la vall de Fuirosos. Descobrir Catalunya, 89: . Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. La tora pirinenca a la vall de Galba. Descobrir Catalunya, 90: . Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. El roure valencià a Oliola. Descobrir Catalunya, 91: . Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. El romaní a la serra de Rubió. Caminada per les terres baixes de l'Anoia. Descobrir Catalunya, 92: 102-103. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. El pi pinyer a Canyamars. Descobrir Catalunya, 93: . Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2005. Ligularia sibirica, una planta rara en expansió. Muntanya (CEC), 859: 38-43. Barcelona.
    Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2005. Novetats florístiques del Montseny des del 1986. VI Trobada d'Estudiosos del Montseny: 63-66. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2006. Joaquim Bordons i Serra, 1919-2006. Muntanya (CEC), 867: 26-30. Barcelona.
    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2006. Brassica barrelieri (L.) Janka una nova espècie pels Països Catalans, trobada a la Cerdanya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 74: 109-112. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, & Morell Fina, Àngels, 2007. Mapa de vegetació de la muntanya d'Aiats. Muntanya (CEC), 872: 12-19. Barcelona.
    González, Valentí & Nuet Badia, Josep,, 2007. La bassa de Sanavastre, una reserva de la biodiversitat a la plana de la Cerdanya. Ceretània, 5: 11-23. Puigcerdà.
    Nuet Badia, Josep, 2007. L'esquena del Montsec d'Ares. Vèrtex, 210: 32-35. Barcelona.
    González, Valentí & Nuet Badia, Josep,, 2008. Flora i vegetació de la bassa de Sanavastre (Cerdanya). Edició dels autors impresa per Lulu.com, 136 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2008. El Dr. Oriol de Bolòs. Muntanya (CEC), 877: 24-35. Barcelona.

    Nuet Badia, Josep, 2008. Plantes alpines dels Pirineus. Col·lecció Cavall Bernat, 59, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.

    Willaert Garcia, Lluís & Nuet Badia, Josep, 2008. Montsegur - Puigcerdà, per la ruta del tresor càtar i el camí de Vauban. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 25, Publicacions Abadia de Montserrat, 127 pàgs. Barcelona.

    Nuet Badia, Josep, 2009. La vall de Ribes a peu de poble en poble. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 26, 127 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2010. Claus per a reconèixer la vegetació de Catalunya, 300 pàgs. Edició de l’autor impresa per Bubok S L. Barcelona.
    González, Valentí, Nuet Badia, Josep, Plans, Raimon & Vallhonrat, Francesc, 2010. Atles dels arbres de Collserola. Col·lecció Cavall Bernat, 64, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2010. 40 anys de la revista Muntanya. Muntanya (CEC), 892: 6-11. Barcelona. [D’aquest article, que li va encarregar la direcció de la revista, l’autor en va renunciar a l’autoria per modificacions arbitràries, fetes sense el seu coneixement, per la direcció de la revista].

    Nuet Badia, Josep, 2011. Vall de Núria, guia d'excursions i passejades. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 29, 127 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2011. Atles d’orquídies de Catalunya. Col·lecció Cavall Bernat, 67, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2012. Plantes montanes dels Pirineus. Col·lecció Cavall Bernat, 68, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2013. Plantes de la terra baixa. Col·lecció Mirar i veure, 1. Edició de l’autor impresa per Bubok S L, 76 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2013. Camí de la Sal. Cardona - Puigcerdà. Col·lecció El trancall, 1, 77 pàgs. Edició de l’autor impresa per Bubok S L. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, & Barceló, Olga, 2013. Notes sobre la flora de la Vall d’Aran (Pirineus catalans). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 77: 155-160. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, González, Valentí & Gasulla, Mònica, 2014. L’Aveteda de Passavets (Montseny), caracterització i relació amb les avetoses dels Pirineus catalans. VIII Monografies del Montseny, sèrie Territori, 25: 186-203. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, Romo, Àngel M., Salvà, Montse & Salvador, Ferran, 2014. Les fagedes de la Calma (Montseny). Descripció, fitodiversitat i caracterització fitosociològica. VIII Monografies del Montseny, sèrie Territori, 25: 159-185. Diputació de Barcelona. Barcelona.
    Pérez, Jordi, Romo, Àngel M., Nuet Badia, Josep,, Salvà, Montse & Salvador, Ferran, 2014. La vegetación del glaciar rocoso relicto de la Coma de l’Embut (macizo del Puigmal, Pirineos Orientales). Datos preliminares. In: Gómez, Antonio, Salvador, Ferran, Oliva, M. & Salvà, Montse (eds.). Avances, métodos y técnica en el estudio del periglaciarismo: 189-201. Universitat de Barcelona. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2015. Notes sobre la flora del Montseny (Catalunya),1. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 79: 55-57. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, & González, Valentí, 2016. Petit atles de vegetació de Catalunya. Col·lecció Mirar i veure, 3. Edició dels autors impresa per Bubok S L, 104 pàgs. Barcelona.
    Nuet Badia, Josep, 2016. Crataegus laevigata (Poir.) DC. a la Vall d’Aran, espècie nova per als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 80: 79-80. Barcelona.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep. 2017. L’Equip de Recerca Botànica, deu anys de ciència al Centre Excursionista de Catalunya. Edició de l'autor, impresa sota comanda a Bubok Publishing SL.


    Nuet Badia, Josep, 2017. La revista Miconia, una eina al servei de la botànica catalana. Miconia, 1: 3-5.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 1: Plantes noves per al quadrat UTM DG54, sector del pont de Malafogassa (Osona). Miconia, 1: 9-18.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 4: Plantes noves per al quadrat UTM CF56, sector de Renau (el Tarragonès). Miconia, 1: 33-40.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Plantes noves per a la serra dels Clots (la Conca de Barberà). Miconia, 1: 41-44.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Noves localitats de Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Spreng. a Catalunya. Miconia, 1: 45-48.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Notes sobre la flora de la Vall d’Aran (Pirineus catalans), 2. Miconia, 1: 49-54.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 5: Plantes noves per al quadrat UTM DG54, sector de Montdois (Osona). Miconia, 1: 55-60.

    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2017. Projecte FitoCAT, 7: Plantes noves per al quadrat ¡UTM DG25, sector de Lluçà (Osona). Miconia, 1: 73-82.

    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2017. Projecte FitoCAT, 8. Plantes noves per al quadrat UTM CG43, sector d’Oliola (la Noguera). Miconia, 1: 107-116.

    Nuet Badia, Josep & Romo, Àngel M. 2017. Notes sobre la flora del Montseny, 2. Primera citació moderna d’Anemone ranunculoides i noves dades sobre plantes rares. Miconia, 2: 25-39.


    Nuet Badia, Josep & González, Valentí. 2017. Projecte FitoCAT, 9: Plantes noves per al quadrat UTM CG62, sector de Palouet (la Segarra)Miconia, 2: 71-78.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep. 2017. Projecte FitoCAT, 10: Plantes noves per al quadrat UTM CG83, sector de Matamargó (el Solsonès)Miconia, 2: 79-86.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep. 2017. Projecte FitoCAT, 11: Plantes noves per al quadrat UTM DG54, sector de Tavertet (Osona)Miconia, 2: 87-96.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep. 2017. Projecte FitoCAT, 12: Plantes noves per al quadrat UTM DG21, sector del pic del Vent (el Vallès Oriental)Miconia, 2: 97-104.

    Nuet Badia, Josep, 2017. La fageda de la vall de Galba (el Capcir, Catalunya del Nord). Miconia, 2: 105-124.

    González, Valentí  & Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 13: Plantes noves per al quadrat UTM CG73, sector del castell de Llanera (la Segarra). Miconia, 2: 125-132.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2017. Rubus canescens DC., retrobat al delta del Llobregat. Miconia, 2: 133-136.

    Nuet Badia, Josep, 2017. Noves localitats de l’atzavara (Agave americana L.) a Catalunya. Miconia, 2: 137-144.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 14: Plantes rares del quadrat UTM DH20, sector de Montlluís (l’Alta Cerdanya). Miconia, 2: 167-178.


    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2017. Projecte FitoCAT, 15: Plantes noves per al quadrat UTM CG61, sector de la serra de Malacara (la Segarra), primera llista. Miconia, 2: 179-196.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 16: Plantes noves o rares per al quadrat UTM DG25, sector de Perafita (Osona). Miconia, 2: 197-213.

    Nuet Badia, Josep & Morell Fina, Àngels, 2018. Noves citacions de plantes de la comarca de la Bigorra, als Pirineus centrals (Occitània). Miconia, 2: 215-224.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 17: Plantes de Sant Salvador de les Espases (el Baix Llobregat - el Vallès Occidental). Miconia, 2: 225-252.

    Nuet Badia, Josep & Romo, Àngel M., 2018. Els prats montans de pèl caní (Nardus stricta) al Montseny (Catalunya). Miconia, 2: 253-288.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 18: Plantes de la muntanya de Céllecs (el Maresme  - el Vallès Oriental). Miconia, 2: 289-316.

    Nuet Badia, Josep. 2017. Una nova localitat del bedoll (Betula pendula) a la Catalunya centralMiconia, 2: 65-70.


    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 19: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM CF79, sector del castell de la Roqueta (l’Anoia). Miconia, 3: 17-25.

    Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 20: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM DG30, sector del turó de les Tres Creus de Montmeló (el Vallès Oriental). Miconia, 3: 27-38.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 21: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM CG91, sector de Castellfollit del Boix (el Bages). Miconia, 3: 39-52.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2018. Projecte FitoCAT, 22: Plantes noves o interessants per als quadrats UTM DG15, sector de la font de les Coves, i DG25, sector de la riera de Sorreigs (Osona). Miconia, 3: 75-97.

    Nuet Badia, Josep; González, Valentí & Rigol, Romà, 2019. Caracterització fitosociològica de la fageda de la vall de l’Ingla (la Baixa Cerdanya). Miconia, 3: 99-114.

    Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 23: Plantes noves o interessants per als quadrats UTM CG82 i CG83, sector de Vallmanya de Pinós (el Solsonès). Miconia, 3: 115-128.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 24: Plantes noves o interessants per als quadrats UTM EG28 (cap de Creus), CF37 (Muntanyes de Prades) i CG88 (Prat de Cadí). Miconia, 3: 129-150.

    Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 25: Plantes noves per a la Vall d’Aran i els quadrats UTM CH13, CH14, CH22 i CH23 (Pirineus centrals). Miconia, 3: 151-176.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 26: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM CG98, sector de la vall de l’Ingla (la Baixa Cerdanya). Miconia, 3: 177-186.

    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2019. Les poblacions de Fagus sylvatica de la morena de Montlluís (l’Alta Cerdanya). Miconia, 3: 187-198.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 27: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM DG33, sector del Roc de la Guàrdia (Osona). Miconia, 3: 199-210.

    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2019. Projecte FitoCAT, 28: El bosc de Can Ramis de Marata (el Vallès Oriental) i plantes noves o interessants per al quadrat UTM DG41. Miconia, 3: 235-258.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 15: Plantes noves per al quadrat UTM CG61, sector de la serra de Malacara (la Segarra), segona llista. Miconia, 3: 259-269.

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 29: Plantes interessants per al quadrat UTM DF28, sector de la font Groga, Collserola (el Vallès Occidental). Miconia, 3: 273-284

    Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 30: Plantes de la muntanya de Sant Pau (l’Alt Penedès). Miconia, 4: 5-22. 

    González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 31: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM DG72, sector de l’Enllaç, Maçanet de la Selva (la Selva). Miconia, 4: 23-32. 


    Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2019. Projecte FitoCAT, 32: Plantes noves o interessants del quadrat CG71, sector de la Manresana (l’Anoia). Miconia, 4: 33-46. 

    Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 33: Plantes de Salallacera, Sant Llorenç Savall (el Vallès Occidental). Miconia, 4: 47-67.

    Mercadal, Oriol (†); González, Valentí; Nuet Badia, Josep & Vallhonrat, Francesc, 2019. La vall de Saltèguet (la Cerdanya). El medi físic i l'ocupació humana. Miconia (Monografies, 1). 143 pàg.

    González, Valentí; Nuet Badia, Josep & Vallhonrat, Francesc, 2019. La vall de Saltèguet (la Cerdanya). La floraMiconia (Monografies, 2). 631 pàg.

    González, Valentí  & Nuet Badia, Josep, 2020. Projecte FitoCAT, 34: Plantes de la vall del Llor, UTM DF17, Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat). Miconia, 4: 107-139.